Om Näppäripedagogiken

Filosofin bakom Näppäripedagogiken är att det andliga kapital som musiken genererar ska fördelas jämnt. Utbildningsmetoden har folkmusiken som grund och den har utvecklats under inverkan av det finländska musikutbildningssystemet som först och främst har baserat sig på klassisk musik. Enligt Näppärifilosofin borde alla få möjligheten att bilda en bra och vidsynt relation till musiken. Musicerandet borde vara en naturlig del av vardagen och den sociala verksamheten för alla. Näppärit vill nå det här målet genom att ge chansen åt alla intresserade men vill samtidigt inte blockera talanger.
Det centrala budskapet i Näppäripedagogiken är att man bygger en hållbar värdegrund i musikutbildningen genom att koppla ihop konstmusiken med den egna, lokala traditionen. Det här garanterar att de lokala, särpräglade traditionerna hålls vid liv och berikar musiklivet. Att känna till sina egna rötter gör det lättare att förstå andra kulturer också.  Näppäripedagogiken i sig själv bygger på den berömda spelmanstraditionen i Kaustby, men kan även tillämpas till andra kulturer.
Pedagogikens centrala mål är:
Att erbjuda alla intresserade en möjlighet att utöva musik
Att göra musicerandet till en naturlig del av vardagen
Att alla ska spela tillsammans, oavsett ålder eller kunskaper
Att hålla spelmanstraditionen vid liv och använda den som en del av undervisningen
Att främja gränslös och tidlös musikuppfostran

Näppärit är en flexibel grupp där musiker i olika åldrar och med olika kunskapsnivåer spelar tillsammans. Gruppen samlas i samband med kurser och gemensamma framträdanden. På vissa orter i Finland finns det även Näppärigrupper om övar veckovis.  Gruppernas storlekar varierar: ibland spelar man med några musiker och ibland är det även upp till 500 medlemmar med! Oftast spelar man fioler, tramporglar, gitarrer och kontrabasar för dessa instrument används mest av spelmännen i Kaustby.  Andra instrument är dock också välkomna med: inte sällan ser man även olika slags blåsare, pianister, slagverkare, kantelespelare och konsertharpister på scenen!
Materialet som grupperna använder sig av, ”Näppärimusiken”, består av traditionell folkmusik och ny, komponerad folkmusik. Repertoaren grundar sig på den finländska spelmanstraditionen men ofta tar man med även musik från andra länder. För att alla skulle kunna spela tillsammans arrangerar man låtarna så att de innehåller stämmor för alla nivåer, från nybörjare till längre hunna. De lättaste stämmorna klarar man av med elementa kunskaper och man kan även sjunga med!