Pedagogiikka

Näppäripedagogiikka on kansanmusiikkilähtöinen musiikkikasvatusfilosofia, joka pyrkii edistämään musiikista ja musiikin tekemisestä saatavan henkisen pääoman tasavertaista jakaantumista. Kasvatusfilosofia on kehittynyt suomalaisen, perinteisesti taidemusiikin hallitseman musiikinopetusjärjestelmän kyljessä. Näppäriaatteen mukaan musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja kanssakäymistä. Näppäripedagogiikan keskeisiin ajatuksiin kuuluu, että harrastuspohjaa laajentamalla tuodaan hyvä ja laajakatseinen musiikkisuhde kaikkien ulottuville estämättä kuitenkaan lahjakkuuksien esille tuloa.

Pedagogiikan sanoma musiikkikasvatukselle on, että kestävä arvopohja voidaan saavuttaa kytkemällä taidemusiikin kasvatus omaan perinteeseen. Tämä takaa omaleimaisten kulttuurien säilyvyyden ja rikastaa musiikkielämää. Oman kulttuurin tuntemus ja arvostus auttaa myös ymmärtämään muita kulttuureja. Näppäripedagogiikka itsessään on rakentunut vuosisatoja vanhan kaustislaisen pelimanniperinteen pohjalle, mutta ajatusmaailma on sovellettavissa myös muihin kulttuureihin.

Pedagogiikan keskeisinä tavoitteina on:

* Tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa musiikkia

* Palauttaa soittaminen osaksi arkea


* Ohjata kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat musisoimaan yhdessä

* Säilyttää pelimanniperinne elävänä ja otetaan se osaksi oppisisältöjä

* Edistää rajatonta ja ajatonta musiikkikasvatusta

Näppärit ovat joustava ryhmä, joka kokoaa eri ikäisiä ja -tasoisia soittajia joko kurssien tai yhteisien esiintymisien merkeissä. Muutamilta paikkakunnilta löytyy myös säännöllisesti viikoittain kokoontuva Näppäriryhmä. Näppäriryhmien koot voivat vaihdella muutamista soittajista jopa 500 esiintyjän kokoonpanoihin. Soittimina käytetään useimmiten kaustislaisesta pelimanniperinteestä tuttuja viuluja, urkuharmooneita, kitaroita ja bassoja. Soitinvalikoimaa laajennetaan tästä aina kulloisenkin tarpeen mukaan: Näppäreiden riveissä nähdään silloin tällöin myös eri puhaltimia, pianoja, kanteleita, lyömäsoittimia ja jopa konserttiharppuja!

Näppäreissä soitettava Näppärimusa koostuu perinteisistä kansanmusiikkisävelmistä ja uudesta, sävelletystä kansanmusiikista. Ohjelmisto perustuu suurimmaksi osaksi kaustislaiseen ja muuhun suomalaiseen pelimanniperinteeseen, mutta sävelmiä omaksutaan usein myös maan rajojen ulkopuolelta. Jotta kaikki pystyisivät soittamaan yhdessä ikään ja taitotasoon katsomatta, sovitetaan Näppäreissä soitettavat sävelmät siten, että ne sisältävät stemmoja eri tasoille vasta-alkajista pidemmälle ehtineisiin. Helpoimmat stemmat eivät vaadi pitkälle kehittynyttä soittimen hallintaa ja mukaan pääsee myös laulaen!