Näppärikoulu

Näppärikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Perhonjokilaakson alueen lapsille ja nuorille. Opetuspaikkoja tarjotaan viulussa sekä muutamalle oppilaalle kitarassa, bassossa ja kosketinsoittimissa (piano/harmooni). Opetuspisteet ovat tulevana toimintavuotena pääasiassa Kaustisella.

Näppärikoulun lukuvuosi on syksyllä 31.8-11.12.2020 (14 viikkoa) ja keväällä 11.1-7.5.2021 (16 viikkoa). Opetusviikkoja on lukuvuodessa 30 ja yksityistuntien pituus on 30min/45min.

Näppärikoulun ylläpitäjä on Kansanmusiikki-instituutti ry. Toiminta käynnistetään Suomen kulttuurirahaston rahoituksen turvin. Näppärikoulu on itsenäinen oppilaitos, joka toimii yhteistyössä Perhonjokilaakson kansalaisopiston kanssa.

Lisätietoja napparikoulu@gmail.com

OPINTOKOKONAISUUDET

Startti-, Spurtti- ja Kirinäppärit ovat opintokokonaisuuksia, joihin jokaiseen kuuluvat soitinopinnot, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet:

Starttinäppärit 160 € / lukuvuosi
Starttinäppärit on tarkoitettu vasta-alkajille.
Yksityistunnin pituus on 30min/vko
Näppäriryhmä 60min/vko
MuHa-työpaja 2x/lukuvuosi

Spurttinäppärit 230 € / lukuvuosi
Spurttinäppärit on tarkoitettu jonkin verran soittaneille.
Yksityistunnin pituus on 30min/vko
Näppäriryhmä 90min/vko
MuHa-työpaja 2x/lukuvuosi

Kirinäppärit 260 € / lukuvuosi
Kirinäppärit on tarkoitettu pitkään soittaneille.
Yksityistunnin pituus on 45min/vko
Näppäriryhmä 60min/vko
Vapaavalintaiset opinnot 30min/vko (esim. pienyhtyeet, työpajat)
MuHa-työpaja 5x/lukuvuosi

OPINTOJEN SISÄLLÖT

Soitinopinnot
Yksityistunneilla opitaan instrumentin hallintaa, sekä musiikin hahmottamisessa ja esiintymisessä tarvittavia taitoja oppilaan omista lähtökohdista edeten. Esiintymistä harjoitellaan kannustavassa ympäristössä.

Yhteismusisointi (Näppäriryhmä)
Säännöllisissä Näppäriryhmän harjoituksissa kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat musisoivat yhdessä. Opetusmateriaalina käytetään näppärimusaa, joka tarkoittaa sekä koti- että ulkomaista kansanmusiikkia sovitettuna niin, että jokaiselle löytyy mielekästä soitettavaa. Ryhmä myös esiintyy säännöllisen epäsäännöllisesti.

Musiikin hahmottaminen (MuHa)
Musiikin hahmottamista opetellaan soitinopintojen ja ryhmämusisoinnin lisäksi omissa teematyöpajoissaan

OPETTAJAT

Näppärikoulun opettajina toimivat Anni Järvelä, Elina Havia, Siiri Virkkala (viulu), Pilvi Järvelä (piano/harmooni), Timo Myllykangas (kontrabasso) ja Rasmus Tammik (kitara).

OPINTOMAKSUT

Kansalaisopiston opintopassilla, opinto- tai tykyseteleillä ei ole mahdollista maksaa Näppärikoulun opintomaksuja. Opintojen keskeytyessä opintomaksu voidaan palauttaa seuraavan kokonaisen lukukauden osalta.

Näppärikoululla ei ole erikseen vakuutusturvaa järjestäjän puolesta. Opiskelijan tulee huolehtia itse riittävästä vapaa-ajan vakuutuksesta.

Oppimateriaalin opiskelija maksaa ja hankkii yleensä itse. Poikkeuksena pieni määrä yksittäisiä kopioita. Näppäriryhmän monisteista peritään omakustannusmaksu 5€.

Taiteen perusopetuksessa lukukausi ja tuntien pituudet ovat pidemmät kuin kansalaisopistossa. Opetusmaksut ovat samassa suhteessa oppilaan saaman opetukseen määrään kuin kansalaisopistossa. Kansalaisopiston piirit jatkuvat entiseen tapaan.

Näppärikoulun aikataulu, syksy 2020 (pdf)

Opetussuunnitelma 2020 (pdf)